Welkom bij Hondensport 'De Linde'.

Wij zijn een saamhorige groep mensen, die gericht op het IGP-programma, het beste uit onszelf en

onze hond willen halen. Wij realiseren ons dat de samenwerking daarbij heel belangrijk is.

Wij trainen niet volgens een vaste methode, maar kijken wat passend is voor een bepaalde combinatie.

Ervaren geleiders, die zelf volgens totaal verschillende methodes trainen,

helpen de bij de geleider en de hond passende manier te vinden.

Buiten kijf staat echter dat de inzet en leerbaarheid van de geleider bepalend is voor het

succes van de training.

 

2013© Hondensport 'De Linde'